Bewuste ruil

Wat is een bewuste ruil ?

De bewuste ruil is een alternatieve beloningsmethode die wij u aanbieden. Het is een soort van ruil waarbij de wil om samen te werken, onze prioriteit is. Op deze manier, vinden we samen een eerlijke prijs, voor u en voor ons.

Deze uitwisseling wordt naargelang uw situatie en onze behoeften
(zie § hieronder).

Waarom werken we zo?

Hoe overbruggen we onze automatische reflex om aan geld te denken en komen we terecht bij het ruilen van goederen of diensten? Hoe kunnen we onze uitwisselingsmogelijkheden diversifiëren? Hoe kunnen we ons aanpassen aan de diversiteit van situaties?

Wat zijn we allemaal bereid te geven en te ontvangen in ruil voor goederen of diensten?

Bewuste ruil opent een manier om onze relatie met geld in twijfel te trekken door iedereen in staat te stellen een product of dienst aan te schaffen op basis van uw middelen en motivaties.

Als de werkprocessen voor u niet passen, laten we samen nieuwe uitdenken. Laten we de kaarten van vraag en aanbod opnieuw schudden om prijzen vast te leggen, en laten we liever ruilmethoden toepassen die eerlijk en inclusief zijn. We willen dat onze producten en diensten toegankelijk zijn en vandaar dat de voorwaarden van deze bewuste ruil zijn aangepast aan de middelen van de mensen met wie we te maken hebben.

Hoe werkt  het?

Bewuste ruil vindt plaats in een proces van 4 stappen:

Voor diensten (bijv. Opleidingen, reparatiesessie, werkmomenten)

 1. Voor de dienstverlening, laten we je kennismaken met bewuste ruil en samen spreken we af om dit proces samen te volgen.
 2. Eenmaal de dienst is verleend, moet u nadenken over een eerlijke prijs voor de dienst die u hebt ontvangen. Hiervoor kunt u zich naar onze behoeften/kosten en uw situatie (zie hieronder) richten. Geef dit aan ons door, binnen de 15 dagen na de dienstverlening. 
 3. Wij kunnen dit voorstel aanvaarden of, indien wij een vraag, opmerking of bezwaar hebben, een gesprek aangaan om op basis van dit voorstel tot overeenstemming te komen.
 4. Zodra er een overeenkomst is bereikt, sturen wij u een factuur.

Voor producten (bijv. Gereedschappen, apparatuur)

 1. Voor elk product, stellen we een techniqche fiche ter beschikking met de kenmerken en de verschillende kosten hiervan.
 2. Nadat u alle informatie over het product heeft verzameld, doet u ons een aanbod voor het product.
 3. Wij kunnen dit voorstel aanvaarden of, indien wij een vraag, opmerking of objectie hebben, gaan we een discussie voorstellen, om op basis van dit voorstel tot een overeenstemming te komen.
 4. Zodra er een overeenkomst is bereikt, sturen wij u een factuur.

Voor werktuigen te proberen

Voor een vaste periode stellen wij u een werktuig ter beschikking, tegen een maandelijks bedrag specifiek voor elk gereedschap (en in sommige gevallen vragen we een beginkost). U kunt op elk moment besluiten het werktuig terug te sturen en de test te beëindigen.

Aan het einde van de periode hebt u de keuze uit verschillende mogelijkheden:

 • werktuig terugsturen;
 • Het werktuig kopen: een gesprek over de verkoopsprijs van het werktuig vindt plaats volgens het bewuste ruilsysteem (hierboven gedefinieerd). Zodra er overeenkomst is bereikt over de prijs, factureren wij u het vastgestelde bedrag, exclusief het reeds betaalde bedrag (op kwartaalbasis).
 • verleng de proefperiode.

Onze behoeften

 • Fabriek Paysanne is een v.z.w. die mensen samenbrengt die van deze activiteit willen leven. De vzw is btw-plichtig en ontvangt geen structurele subsidies.
 • Ons werk omvat een zichtbaar deel (op de werkplaats, in het veld, enz.) En een onzichtbaar deel dat met name bestaat uit momenten van interne coördinatie, de aankoop van materiaal en het onderhoud van de werkplaats, de voorbereiding van onze diensten en contacten met u.
 • We zijn georganiseerd in zelfbeheer en hebben aandacht voor het bouwen van een werkomgeving die inclusief en horizontaal is.
 • We werken halftijds en zijn op vrijwillige basis betrokken bij soms subversieve en / of solidariteitsprojecten. Ons gemiddeld maandelijks loon komt overeen met € 1 250 netto voor een halftijdse job.

Uw situatie

Er kunnen verschillende criteria worden gebruikt om rekening te houden met uw situatie: uw loon, uw omzet, het aantal werknemers in de activiteit, eventuele toegang tot subsidies. Ten slotte kunt u een inschatting maken van de impact die de opleiding, het werktuig en de dienst op uw activiteit op lange termijn zullen hebben en deze gegevens gebruiken om uw bijdrage te bepalen.

Tekst geïnspireerd door Collectiv-a