Het collectief

Bestaansreden

Fabriek Paysanne wil antikapitalistisch zijn. We willen bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit van boeren door hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun technologische soevereiniteit. Zo helpen we om het versterken en bijdragen van de leefbaarheid en ontwikkeling van de boerenlandbouw.

Missies

  • Verhogen van de beschikbaarheid van gereedschappen (productie, reparatie, zelfbouw, enz.) aangepast aan de praktijken van boeren;
  • Technische en kennisondersteuning bieden gericht op het herstel van een boeren landbouwproductie;
  • Creëer en / of versterk van de boerennetwerken door middel van ontmoetingen en kennisuitwisselingsruimtes.

Waarden

Horizontaliteit

We willen opereren in zelfmanagement, zonder hiërarchie en zonder de macht over te nemen van een of meer van onze leden. Dit impliceert het delen van informatie binnen de coöperatie en actief deelnemen aan de deconstructie van de mechanismen van maatschappelijke overheersing die aanwezig zijn in ons collectief.

Kameraadschap

De vreugde van het delen van de strijd. Met onze collectieve activiteiten willen we gezelligheid en een vorm van materiële sobrieteit naar voren brengen. We organiseren ons zo dat we plezier kunnen beleven aan de activiteiten die we opzetten.

Decentralisatie

We delen onze expertise en kennis actief toe, op een manier die ze voor iedereen toegankelijk maakt. Binnen onze coöperatie moet dit het mogelijk maken om de taken van elke persoon te diversifiëren en elke centralisatie van vaardigheden en kennis te vermijden. Bovendien is onze collectief opgebouwde kennis niet van ons en is bedoeld om breder gedeeld te worden.

Solidariteit

We zijn solidair met elkaar, met de actoren waarmee we samenwerken en met de buitenwereld. We besteden bijzondere aandacht aan solidariteit met de boeren. Dus organiseren we ons door ervoor te zorgen dat ieders tempo en limieten worden gerespecteerd. We zorgen voor mechanismen en een sfeer waarin iedereen zich vrij kan uiten.