De fabriek

We hebben nog geen persoonlijke werkplaats en werken momenteel langs het kanaal in Anderlecht, met de vzw Elastik.